Duurzaamheid als business opportunity

Auteur: Alexander Goense - Industry & Energy Sector Analyst

Terug naar overzicht

20 april 2021

Banking for better, for generations to come. Dat is de drijfveer van ABN AMRO. Samen met haar klanten een duurzame samenleving realiseren, klimaatverandering bestrijden en de energietransitie vooruithelpen. Maar hoe doe je dat?

‘Ik ben nog nooit een ondernemer tegengekomen die tegen verduurzaming is. Het ontbreekt ze echter vaak aan kennis en tijd om hier op een adequate wijze invulling aan te geven. Ondanks de goede intenties blijft het dan vaak bij het plaatsen van zonnepanelen op het dak van de fabriek. Een druppel op een gloeiende plaat als je bedenkt dat er veel meer mogelijk is. Wij helpen ondernemers ontdekken hoe het ook anders kan. Geven inzicht in de veelal complexe CO2 footprint van de productieketen en reiken alternatieven aan. Die blijken in de praktijk vaak ook nog geld op te leveren. Hiermee wordt duurzaamheid een business opportunity waarmee we wat mij betreft alle bedrijven over de streep kunnen trekken, ook die niet per se willen verduurzamen.’

Alexander Goense is sectoranalist industrie en energie. Hij begon zijn loopbaan bij ABN AMRO als Relatiemanager voor bedrijven in de industriële sector. In zijn huidige rol doet hij onder andere onderzoek naar de impact van het thema duurzaamheid voor ondernemers. ‘Nog steeds praat ik veel met ondernemers. Tijdens die gesprekken is het me duidelijk geworden dat op het snijvlak van verduurzaming en de financiering een kans ligt voor ABN AMRO. Impact Based Banking hebben we dat genoemd. Concreet betekent het dat we, in samenwerking met Ecochain Technologies, bedrijven inzicht geven in hun CO2 uitstoot, verbetermogelijkheden in kaart brengen en aangeven welke financiering nodig en mogelijk is voor het doorvoeren van deze verbeteringen. Een mooi voorbeeld is een producent van kunststof producten die op basis van de Ecochain rapportage is overgestapt op gerecycled granulaat als grondstof. Door de aantoonbaar lagere CO2 impact van het product, wist onze klant haar afnemer ook te overtuigen voor dit alternatief te kiezen. Winst voor de ondernemer, de klanten en de natuur!'

Product as a service

Ongewild kwam verduurzaming al vroeg op het pad van Alexander. ‘Mijn ouders runden een grootschalig akkerbouwbedrijf. Met alle wet- en regelgeving die op hen afkwam, stonden ze voor de keus van verdere schaalvergroting of het roer echt omgooien. Dat laatste hebben ze gedaan en ze kozen ervoor een kleinschalig biologisch fruitteelt bedrijf op te zetten. Een business opportunity die goed voor hen heeft uitgepakt.

Ik merk dat onder druk van de publieke opinie en toenemende wet- en regelgeving veel ondernemers, net als mijn ouders, op een kruispunt staan. Nadenken over een duurzaam verdienmodel voor hun bedrijf. We helpen ze daarbij met kennis en kunde en zijn daarin continu in ontwikkeling. Zo ben ik nu met een team van specialisten binnen de bank bezig om te bedenken hoe we bedrijven het beste kunnen ondersteunen bij het aanbieden van een product ‘as a service’ . Een mooi voorbeeld hiervan is Mitsubishi, de leverancier van de lift  in Circl (kenniscentrum circulariteit van ABN AMRO). Zij laten zich per liftbeweging betalen en zijn dus gebaat bij een zeer lange levensduur tegen minimale onderhoudskosten. Maar hoe financier je zoiets als je over de hele wereld op deze wijze liften wil gaan plaatsen? Daar een oplossing voor vinden, helpt hen en onze maatschappij weer een stapje verder in de verduurzaming.'

Auteur: Alexander Goense - Industry & Energy Sector Analyst

Terug naar overzicht

Benieuwd hoe wij omgaan met hybride werken?

Wij hebben alles op een rij gezet