Data Management is cruciaal voor de koers die ABN AMRO wil varen

15 januari 2021

‘ABN AMRO heeft de ambitie data gedreven te werken. Nog meer dan voorheen wordt data leidend bij het verbeteren van bedrijfsprocessen, het verhogen van klanttevredenheid en de rapportage aan stakeholders. Data geeft richting en bepaalt de doelstellingen. Data is key!

Wil je die stap kunnen maken, dan moet je 100% op je data kunnen vertrouwen. Het beschikken over de juiste data, van onbesproken kwaliteit, is een randvoorwaarde voor het nemen van de juiste beslissingen. En precies dat is de verantwoordelijkheid van ons team. Wij zorgen dat de organisatie grip krijgt op haar data. Onze activiteiten zijn er op gericht om de datakwaliteit continu te verbeteren en gebruikers inzicht te geven in de bronnen en hoe data door de organisatie heen stroomt.’

Carsten Caelen is een van de teamleads voor data management voor de zakelijke markt van ABN AMRO. Hij studeerde Internationale Bedrijfskunde in Maastricht en startte zijn loopbaan in Frankfurt, de Europese bakermat van het bankwezen. Terug in Nederland ging hij op het snijvlak van business en IT werken bij Fortis en kwam zo bij ABN AMRO terecht. ‘Data Management is een relatief nieuw vakgebied. Veel aandacht gaat uit naar het terrein van Data Science, maar wij zitten daar eigenlijk nog een stap voor: we zorgen voor een goede en betrouwbare basis.’

Projectmanager

‘Data is geen op zichzelf staand iets. Het is het resultaat van invoer in een systeem door een medewerker (of door een ander systeem) in een bepaald proces.  Dat zet ons team in een unieke positie, omdat we met alle processen en systemen van de bank te maken krijgen. Neem als voorbeeld het systeem met klantgegevens. Wij verwachten dat als er bij een klant iets verandert in zijn/haar gegevens, dat door hen aan de bank wordt gemeld. Klanten doen dat niet altijd of te laat, waardoor de data onbetrouwbaar wordt. Dat raakt de business, compliance, legal, operational risk en finance. Met al die partijen zitten we om tafel om te bedenken hoe het beter kan. In dit geval bijvoorbeeld, bood de Kamer van Koophandel uitkomst. Bedrijven zijn wettelijk verplicht hun informatie daar up-to-date te houden. Wij hebben gekeken naar actiever gebruik van de informatie van de KvK, door het binnenhalen van realtime data en het bouwen van crosschecks waarin de data van de Kamer van Koophandel wordt vergeleken met die in onze eigen klantadministratie. Onze rol is daarmee vergelijkbaar met die van een projectmanager.’

Data defensief en offensief inzetten

Er zitten twee kanten van het gebruik van de data. De meer defensieve kant is dat we zeker willen stellen dat we richting regulators als DNB, ECB en AFM rapporteren op basis van de juiste data. Daarnaast is er meer en meer ruimte voor de offensieve kant van het datagebruik. Als ABN AMRO willen we data inzetten om de klantbeleving te verbeteren. Neem marketing automation als voorbeeld. In plaats van de ouderwetse reclamecampagnes willen we klanten individueel kunnen benaderen, op die momenten dat het er voor de klant toe doet. De juiste propositie voor de juiste klant op het juiste moment. Dan moeten we wel zeker weten dat de data van die klant compleet en op orde is.

Data Management is dus cruciaal en essentieel voor de koers die ABN AMRO wil varen. Wil jij daar aan bijdragen en weet je partijen bij elkaar te krijgen en te enthousiasmeren, dan komen we graag met je in contact.

Benieuwd hoe wij omgaan met hybride werken?

Wij hebben alles op een rij gezet