BE-Senior Portfolio Manager

Berchem

We ask

 • An entrepreneurial attitude
 • A customer centric focus
 • Collaborative skills

We offer

 • Challenging work
 • Excellent secondary employment conditions
 • In charge of personal development

Why ABN AMRO?

 • Building a future proof bank
 • A diverse and inclusive culture
 • Extensive internal career opportunities

BE-Senior Portfolio Manager

Jouw toekomstige werkgever

 

ABN AMRO Bank NV België is gespecialiseerd in Private Banking, Corporate Banking en is marktleider in de Diamantsector. Vanuit onze hoofdkantoren in Berchem en Gent, en kantoren in Antwerpen, Hasselt, Brussel, Kortrijk, Brugge en Doornik bouwen wij actief aan een moderne, innovatieve en duurzame bank die dicht bij haar klanten staat. Wij bieden innovatieve producten en diensten aan zowel particulieren als bedrijven.

 
ABN AMRO Bank NV België behoort tot de ABN AMRO Bank NV Groep, één van de grootste banken van Nederland. Internationaal hebben wij een leidende positie in een aantal gespecialiseerde markten zoals Private Banking, Corporate & Institutional Banking, Diamond & Jewellery Clients en Wealth Management.
 

Jouw toekomstige context

 

De Senior Portfolio Manager is verantwoordelijk voor het toelichten van de strategie en het beheer van de standaard mandaten. Hij is de DPM expert die de private bankers en klanten ondersteunt door uit te leggen wat er gebeurd op de markten, in de mandaten en hoe het rendement werd bekomen.  Hij moet tevens de private bankers ondersteunen in de groei van discretionaire mandaten door heel regelmatig contact met hen te hebben en meetings per kantoor (Gent-Kortrijk-Brugge) te organiseren om de financiële markten te bespreken maar ook om te overleggen betreffende klantendossiers, stand van zaken en groeivooruitzichten. 

 

Hij/zij staat  in voor het professioneel verzorgen van portefeuillebesprekingen met de klant. Hi/zijj moet  tevens oog hebben voor de lange termijn tevredenheid van de klant betreffende andere punten dan rendement, in samenwerking met de private bankier.

 

Hij/zij zal in een aantal uitzonderlijke gevallen ook portefeuilles zelf beheren. Hij/zij zal de tevens de backup zijn van een andere beheerder ter opvolging van klantenportefeuilles.

 

Bovendien zal hij/zij heel nauw opvolgen wat er gebeurd op het vlak van ESG. Dit houdt de opbouw van  kennis in van ESG regelgeving, ESG evolutie en het ESG proces binnen de mandaten. Daarnaast zal hij/zij ook regelmatig presentaties geven aan klanten aangaande deze topic en mandaten. Hij/zij moet op termijn ESG expert worden. Aanwezigheid op klanten en prospect events is tevens een integraal deel van de functie..

Jouw toekomstige rol

 

Client service (intern en extern)

 • Het onderhouden van goede en professionele contacten met interne en externe klanten
 • Technisch-Commerciële ondersteuning bieden aan de private bankers en aan productmarketing om hen te helpen bestaande DPM mandaten te behouden en uit te breiden maar ook om nieuwe klantenmandaten in DPM aan te trekken
 • Het organiseren van frequente meetings met de kantoren (Gent-Kortrijk-Brugge) om de strategie toe te lichten maar ook om stand van zaken en groei te bepreken
 • Zeer frequent kwalitatieve portefeuillebesprekingen voeren met klanten 
 • Ervoor zorgen dat de klantenmandaten goed gedocumenteerd zijn en beheerd worden op een deontologisch correcte manier, met respect van interne procedures en specifieke restricties die afgesproken werden met de klant
 • Professionele organisatie van alle klantgerelateerde activiteiten en de DPM-klantenervaring:  presentaties aan klanten, rapportages & commentaren, speciale rapporten en ad hoc kwesties.
 • Het informeren van private bankers aangaande ESG topics en het toelichten van ESG 
 • mandaten naar klanten toe. Het begeleiden van klanten in de transitie naar duurzaam

 

Portefeuillebeheer

 • Het volgen en toelichten van de investeringsstrategie en het beheer aan klanten die geïnvesteerd zijn in standaard discretionaire mandaten.
 • Specifieke kennis opbouwen aangaande het ESG portefeuillebeheer proces.
 • Het in uitzonderlijke gevallen beheren van specifieke cliëntenportefeuilles volgens een contractueel bepaald profiel en volgens de hiermee verbonden asset allocatie met als doel een optimaal risico gewogen rendement te behalen in lijn met het profiel en versus zijn benchmark:
  • Opvolging macro economische politiek, financiële markten en strategie van de bank
  • Toepassen van de strategie zoals bepaald door het Globaal InvesteringsComite
  • Uitvoeren van aan- en verkooptransacties en controle op orderflow
  • Beheer van special mandates 
  • Heralloceren van portefeuilles in geval van wijziging


Team

 • Het meehelpen creëren van one team spirit en bijdrage tot het genereren van een gestaag groeiend volume in DPM mandaten
 • Delen van ervaringen binnen het team aangaande klantensprekken
 • Delen van kennis en expertise om de ‘skills’ binnen het team te verhogen
 • Het meehelpen denken aan het doen groeien van de assets in DPM
 • Het samenwerken met en het ondersteunen van elkaar 
 • Het streven naar excellence 
 • Het mee helpen ‘trekken aan de kar’
 • Het debat stimuleren met respect voor ieders mening en het finaal genomen besluit 

Onze ideale collega

 

 • Minimum 5 jaar tot 8 jaar ervaring in een gelijkaardige rol
 • Kennis van financiële data providers of andere financiële software is een pluspunt (bv bloomberg, factset, ..)
 • Kennis van ESG  is een pluspunt
 • Perfect Nederlandstalig met goede kennis van het Frans en Engels 
 • Goede kennis en begrip van financiële markten en instrumenten
 • Kennis van office tools (vooral excel)

Ons aanbod

 

ABN AMRO hecht veel waarde aan persoonlijke ontwikkeling. Dat betekent voor ons ook veel verantwoordelijkheid en ruimte voor ondernemerschap. Natuurlijk horen daar een goed salaris en uitstekende arbeidsvoorwaarden bij (zoals maaltijdcheques, een breed collectief verzekeringspakket en flexibel werken).

Herken jij jezelf in dit profiel?

 

Upload dan je CV en motivatiebrief naar ons platform en wij nemen contact met je op.
We maken graag kennis met je!
 

Lees meer

Hoe ziet je sollicitatieprocedure eruit?

Ben jij uit het juiste hout gesneden?

Maatschappelijk betrokken

Maatschappelijk betrokken

Lees meer
Leren en ontwikkelen

Leren en ontwikkelen

Lees meer
Uitdagend werk

Uitdagend werk

Lees meer
Impact maken

Impact maken

Lees meer

Kom bij ons het verschil maken!

Benieuwd hoe wij omgaan met hybride werken?

Wij hebben alles op een rij gezet