Informatie over ons aanbod voor jou

Belangrijke informatie voor jouw keuze

Onderstaande informatie is onderdeel van het aanbod dat we je doen. Neem het daarom goed door.

  • Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO)
  • Pensioen
  • Pre-Employment Screening (PES)
  • Bankierseed
  • Privacy statement
  • Privé beleggingstransacties
  • Personal International Project (PIP)

Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO)


ABN AMRO heeft een eigen Arbeidsvoorwaarden CAO ABN AMRO (de CAO). Op het aanbod van jouw arbeidsovereenkomst is deze CAO van toepassing. De CAO biedt je de zekerheid van een aantal belangrijke basisarbeidsvoorwaarden, maar geeft je ook de ruimte om tijd te investeren in jezelf of in een duurzame wereld. Zo ben je steeds klaar voor een volgende fase die past bij jouw wensen en ambities.

Wil je de hele CAO doorlezen? Download die dan hier. Lees je liever de korte variant? Je vindt de belangrijkste arbeidsvoorwaarden in het Arbeidsvoorwaarden-overzicht.

Pensioen

Hieronder vind je een toelichting op onze pensioenregeling. Het lijkt nog ver weg, maar nu alvast nadenken over je toekomst is belangrijk. Wat je eigenlijk wilt weten is dat we met een collectieve premie van 37% van de pensioengrondslag een heel goede pensioenregeling hebben. 

Collective Definied Contribution (CDC) Pensioenregeling

ABN AMRO heeft een zogenaamde Collective Defined Contribution (CDC) pensioenregeling. In een CDC-pensioenregeling wordt een collectieve premie beschikbaar gesteld door de bank. Met deze CDC-premie streeft het Pensioenfonds naar een voorwaardelijk geïndexeerde middelloonregeling met een pensioenrichtleeftijd van 68 jaar. De collectieve premie is voor de jaren 2020 tot en met 2024 vastgesteld op 37% van de pensioengrondslag:

  • Onze bijdrage hieraan is 31,5%
  • Jouw bijdrage is 5,5%. 

De pensioengrondslag is gelijk aan het bruto jaarsalaris gemaximeerd op € 137.800 (fulltime bedrag 2024) en verminderd met € 17.545 (fulltime bedrag 2024). De streefopbouw van het ouderdomspensioen bedraagt 1,875% van de pensioengrondslag per jaar. De opbouw van een partnerpensioen is gelijk aan 70% van het ouderdomspensioen dat jaarlijks wordt opgebouwd. Bij een eventueel overlijden ontvangt elk kind tot uiterlijk leeftijd 21 een wezenpensioen van 20% van het partnerpensioen. Bij verlies van beide ouders wordt het wezenpensioen verdubbeld.

Bijdrage netto pensioen

Alleen als je pensioengevend salaris hoger is dan het maximaal pensioengevende salaris (van € 137.800) ontvang je een bijdrage netto pensioen van 30% (2024) over het meerdere salaris. Je kunt vrijwillig meedoen aan de netto pensioenregeling van de bank. De netto pensioenregeling is een DC-pensioenregeling (Defined Contribution) oftewel een premieovereenkomst. In de pensioenregeling wordt een kapitaal opgebouwd uit de ingelegde netto premies en de rendementen daarop. Je bepaalt zelf binnen de fiscale grenzen hoeveel je inlegt. 

Heb je hierover vragen?

Neem dan rechtstreeks contact op met ons pensioenfonds via de website of telefonisch via 020 - 237 57 77.

Pre-Employment Screening (PES)

Ons aanbod voor jou geldt onder de voorwaarde dat de uitslag van je Pre-Employment Screening (PES) positief is. De PES is bedoeld voor personen die functies (gaan) bekleden die door financiële ondernemingen als integriteitgevoelig worden bestempeld. De PES is verplicht voor alle medewerkers van ABN AMRO. 

Op het moment dat je ons aanbod accepteert, word je door ons aangemeld bij Validata. Zij verzorgen de Pre-employment screening voor ABN AMRO. De PES bevat onder meer een VOG aanvraag, diploma-, referentie- en identiteitscheck. Je ontvangt per mail een link van Validata waar je documenten kunt toevoegen zoals je CV, diploma’s en kopie identiteitsbewijs

Bankierseed

Werken bij ABN AMRO doe je met volle overtuiging en betrokkenheid, bij onze klanten en de maatschappij. Daar horen wel regels bij, want bankieren doe je niet alleen met geld maar ook met gedrag. Met de bankierseed bevestig je dat als medewerker en aanvaard je de Gedragsregels Bancaire Sector; een verankering van wie we zijn en wat we dagelijks doen. Ze sluiten aan bij onze purpose, strategie, kernwaarden en cultuur principles. Het is daarom goed om vooraf te weten dat je verplicht bent om binnen 3 maanden nadat je bent gestart de Bankierseed af te leggen. Wij regelen dat voor je. Meer informatie over de Bankierseed kun je vinden op de site van de Nederlandse Vereniging van Banken en onze Gedragscode vind je hier.

Privacy statement

Hierin vind je een toelichting op ons privacy beleid dat geldt voor al onze medewerkers.

Privé beleggingstransacties en Insider status

Beleg je privé? Dan mag dat alleen als je dit doet volgens de geldende wet- en regelgeving over marktmisbruik én als er geen belangenverstrengeling is. Afhankelijk van je functie bij ABN AMRO kunnen er bovendien aanvullende regels van toepassing zijn. 

Medewerkers die op regelmatige basis vanwege hun werk beschikken over koersgevoelige informatie (over ABN AMRO, over klanten, of allebei), worden aangemerkt als Insider en moeten hun beleggingstransacties via ABN AMRO verrichten zodat we die kunnen monitoren. Voorafgaand aan elke beleggingstransactie is dan toestemming nodig. Jouw manager heeft het beste zicht op jouw functie met daaraan gerelateerde activiteiten. Daarom is jouw manager verantwoordelijk voor het aan jou toekennen van een passende Insider status. 

In ons aanbod voor jou is jouw Insider status weergegeven. Lees voor meer informatie over privé beleggingstransacties of de verschillende Insider statussen de Personal Account Dealing Policy

Personal International Project (PIP)

Wil je voor korte tijd vanuit het buitenland op een niet-kantoorlocatie werken? Dit is mogelijk voor sommige locaties en sommige periodes. Het is geen vanzelfsprekenheid en hangt af van jouw persoonlijke situatie en de internationale wetgeving op het gebied van immigratie, belastingen, sociale zekerheid en arbeidsrecht.