Rens Vermeer

Audit Manager

“Bij mijn vorige baan had ik een paar financiële instellingen als klant. Dat vond ik erg interessant.”

Audit

Group Audit helpt de bank z’n doelstellingen behalen 

“Voordat ik bij ABN AMRO aan de slag ging, werkte ik bij een Big4-accountantsorganisatie. Ik was externe auditor en had een grote klantenportefeuille. Ik leerde er veel, maar ging van klant naar klant. Daardoor was het lastig echt impact te maken. Wat ik wél zeker wist, was dat ik in de financiële wereld wilde werken. Ik had een aantal financiële instellingen als klant, en vond dat erg interessant. Het is zo’n dynamische wereld. Zo belandde ik bij ABN AMRO.”  

Group Audit

“De afdeling Group Audit helpt de bank z’n doelstellingen behalen. Dat doen we door audits uit te voeren: periodieke controles op key-processen. Dat gebeurt op basis van onze jaarplanning of op ad-hoc basis op verzoek van het senior management. Zo’n audit duurt ongeveer tien weken.”

“We interviewen collega’s, inspecteren procesdocumentatie en gaan in gesprek met het senior management. Uiteindelijk stellen we een rapport op. Hierin staan de risico’s die we tegen zijn gekomen, en de acties die ondernomen moeten worden om de risico’s te verlagen. Via ons auditsysteem controleren we of deze acties goed en tijdig worden uitgevoerd.”

Wetten en regels 

“Op de afdeling Group Audit werken zo’n 145 mensen, inclusief onze buitenlandse collega’s. Mijn team Group Audit Wealth Management NL bestaat uit tien collega’s. Daarnaast zijn er binnen Group Audit Wealth Management nog zo’n 15 buitenlandse collega’s werkzaam, verspreid over België, Duistland en Frankrijk. We kijken vooral naar de processen rondom klanten en klantbeleving, waarbij we ons specifiek richten op activiteiten binnen Wealth Management. Denk aan beleggingen, investeringen en kredietverstrekking.”

“We controleren bijvoorbeeld of er binnen het beleggingsproces aan relevante wet- en regelgeving wordt voldaan, maar ook of er ruimte is om een proces efficiënter te laten verlopen voor klant en collega. Momenteel is de invoering van nieuwe sustainability-wetgeving een belangrijk onderwerp. Zo’n traject volgen we vanaf de zijlijn en we sturen gedurende het proces bij waar nodig.”

Meer impact, meer resultaat

“Waar ik als externe auditor verschillende klanten onder m’n hoede had, werk ik nu voor één organisatie. Je overziet vrijwel de gehele organisatie en zit dichtbij het vuur. Hierdoor heeft m’n werk nu meer diepgang en zijn resultaten beter zichtbaar.”

“Ik leer elke dag bij en word ook aangemoedigd om continu te blijven ontwikkelen op zowel inhoudelijk als persoonlijk vlak. Er zijn budgetten beschikbaar waarmee we opleidingen kunnen doen. Ik heb m’n titel tot Registeraccountant (RA) en Certified Internal Auditor (CIA) bijvoorbeeld via de bank behaald. Maar ik heb ook een cursus in leiderschapskwaliteiten gevolgd en een workshop presenteertechnieken. Volgend jaar wil ik me graag gaan verdiepen in data-analyse.” 

Persoonlijk én professioneel

“Van m’n collega’s leer ik ook veel. Iedereen heeft een andere achtergrond en brengt daardoor z’n eigen ervaring en kennis mee. We zijn een hele open organisatie, de samenwerking is fijn. Het contact is informeel en persoonlijk, maar toch ook serieus. Ik word echt als professional behandeld.”

“Ondanks dat een borreltje na werk er nu niet in zit, proberen we ook buiten werktijd contact te hebben. Een keer per jaar organiseren we de Group Audit Conference, waar ook onze buitenlandse collega’s naartoe komen.”

Sporten in het Olympisch Stadion

“Jaarlijks gaat er een hele delegatie van Group Audit naar de ABN AMRO Foundation-dag. We hebben al een paar keer schoolklassen begeleid tijdens sportlessen in het Olympisch Stadion. Elk jaar krijgen we Banking for Better-dagen, die we mogen inzetten voor een studiedag, maar ook voor vrijwilligerswerk. Ik vind het fijn dat ABN AMRO verder kijkt en maatschappelijke impact belangrijk vindt.” 

Meer verhalen

De loopbaan van Joshua Liem

“Niet alles verloopt vlekkeloos binnen de bank, en de belangen zijn groot. Daar kun je je door laten overdonderen. Maar juist daardoor kun je échte impact maken op de bank en maatschappij.”

Lees het verhaal

Joshua Liem
Senior Audit Manager

Benieuwd hoe wij omgaan met hybride werken?

Wij hebben alles op een rij gezet