Sander Cremers - Portfolio Manager

“Aan het begin van de coronacrisis hoefde een groot deel van onze klanten tijdelijk geen rente en aflossing over hun lening te betalen. Het voelt goed om ondernemers die het zwaar hebben te helpen.”

Maak een verschil als Data Architect, Data- of Risk analist

Overal op de wereld wordt elke minuut een enorme hoeveelheid aan data verzameld, zo ook bij ABN AMRO. Enerzijds een schat aan informatie waarmee we waarde kunnen creëren voor onze klanten en medewerkers. Anderzijds brengt dit ook een grote verantwoordelijkheid en risico’s met zich mee; bij ABN AMRO ligt onze focus dan ook op ‘future proof data’. Binnen ABN AMRO kun je op veel plekken bezig zijn met deze data, onder andere bij:

  • CADM (Chief Architecture & Data Management)
    Vanuit deze afdeling zetten onze engineers de centrale data architectuur van ABN AMRO neer. Denk aan de ontwikkeling van Data Platform, Data Governance, Cloud Technology, Data Sourcing & Data Management.
  • Data analisten
    Binnen al onze business lines wordt volop gebruik gemaakt van data en hebben wij diverse data-teams die onze data analyseren en omzetten in inzichten.
  • Risk analisten
    Uiteindelijk zetten we de data ook in voor commerciële doeleinden bijvoorbeeld i.s.m. de afdeling Risk Management, de afdeling Risk Management verdiept zich in de eventuele financiële risico’s op basis van deze verkregen data.

CADM (Chief Architecture & Data Management)

De toekomst van bankieren ligt besloten in data

De dynamiek van verandering is bijna tastbaar binnen ABN AMRO. We zijn ons zelf opnieuw aan het uitvinden en voeren innovaties door in het gebruik van data en de wijze waarop we communiceren met klanten en collega’s.

De kracht van data

Om de strategie van ABN AMRO nu, maar ook in de toekomst, te ondersteunen, vindt er een datarevolutie plaats binnen de bank. Data vormt namelijk de basis van alles wat wij doen en geeft ons de mogelijkheid kansen te benutten op strategisch en regelgevend gebied.

Data Management

Data Management is cruciaal voor de koers die ABN AMRO wil varen

‘ABN AMRO heeft de ambitie data gedreven te werken. Nog meer dan voorheen wordt data leidend bij het verbeteren van bedrijfsprocessen, het verhogen van klanttevredenheid en de rapportage aan stakeholders. Data geeft richting en bepaalt de doelstellingen. Data is key!

Voorkomen dat foute beslissingen worden genomen

De dealingroom is het kloppend hart van ABN AMRO. Hier wordt voor klanten gehandeld op de financiële markten, regelen we de funding, treasury en handelsposities van de bank en dekken we risico’s af. Modellen spelen daarbij een cruciale rol in besluitvorming en risicobeheer, maar zijn ook inherent risicovol.

Risk Management

Zorgen voor een gezonde kredietportefeuille

Samen met de business zorgen voor een gezonde kredietportefeuille, daar streven we naar. Door wet- en regelgeving te vertalen in een zo concreet en duidelijk mogelijk beleid en tools aan te reiken in de vorm van bijvoorbeeld credit risk modellen. 

Wat vandaag goed is, kan morgen beter

Niets is leuker dan samen succes na te jagen. IT en business samenbrengen met als doel een gezonde en groeiende portefeuille met financiële producten in de markt te zetten. Hoe hechter de samenwerking, hoe beter IT met innovatieve oplossingen kan komen.

Waarom werken bij CADM, Data & Risk bij ABN AMRO?

Veel verantwoordelijkheid

Veel verantwoordelijkheid

Passie voor data

Passie voor data

Ruimte voor nieuwe initiatieven

Ruimte voor nieuwe initiatieven

More than numbers

More than numbers

Wil jij werken bij ABN AMRO?

Wil jij ook meebouwen aan onze digitale wereld? ABN AMRO heeft diverse vacatures binnen dit vakgebied! Check ze hier:

Benieuwd hoe wij omgaan met hybride werken?

Wij hebben alles op een rij gezet